“สนธิญา ไม่พอใจ! ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ปอท. เกี่ยวกับ ‘สุขชาวบ้าน’ ข้อมูลผิดเกี่ยวกับถนนพระราม 2”

ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 นายสนธิญา สวัสดี ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดหลายแห่ง ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อประมวลความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ กับเพจ “สุขชาวบ้าน” ซึ่งเป็นเพจบันเทิงที่นำเสนอข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนพระราม 2 ในรูปแบบเฟซบุ๊กและติ๊กต๊อก นายสนธิญา ชี้แจงว่าเนื้อหาดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนและทำให้ระบบราชการเสียหาย โดยเน้นย้ำถึงความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ เช่น การเปรียบเทียบกับการก่อสร้างพีระมิดในอียิปต์ และเรียกร้องให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและขอโทษ

นายสนธิญา ยังแสดงความไม่พอใจต่อการที่เพจดังกล่าวเป็นแหล่งบันเทิง แต่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและประชาชน พร้อมกับชี้แจงว่าการบันเทิงไม่ควรนำมาซึ่งการเสียหายแก่ผู้อื่น และท้ายที่สุด เขาย้ำถึงความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ ท่ามกลางการร้องเรียนนี้ นายสนธิญา ยังมีมุมมองเกี่ยวกับการจราจรและการก่อสร้างบนถนนในกรุงเทพฯ โดยแสดงความเข้าใจในปัญหาการจราจรและการพัฒนาเมือง

การร้องเรียนของนายสนธิญาต่อเพจ “สุขชาวบ้าน” นี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเรียกร้องความถูกต้องและความรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลบนแพลตฟอร์มออนไลน์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงปัญหากว้างขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมจากข้อมูลเท็จและการเข้าใจผิดในยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถกระจายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้การควบคุมและแก้ไขข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

การดำเนินการต่อจากนี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบก.ปอท. จะเป็นตัวอย่างของการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเท็จในสังคมออนไลน์ การตรวจสอบและดำเนินคดีตามข้อกล่าวหานี้จะต้องพิจารณาถึงหลายปัจจัย รวมถึงนิติธรรมและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็ต้องรับรองว่ามีการนำเสนอข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย

เรื่องนี้ยังเป็นเตือนใจถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์หรือเชื่อถือ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลเท็จ อีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนให้กับสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ทุกฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเนื้อหาที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

สำหรับนายสนธิญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง การรับมือกับข้อมูลเท็จในยุคดิจิทัลนี้จำเป็นต้องมีความอดทน ความเข้าใจ และการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของตนเอง รวมทั้งรักษาความสงบสุขและความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคม เหตุการณ์นี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความถูกต้องเท่านั้น แต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการใช้งานสื่อในยุคสารสนเทศ